Info

Reinert Øvsthus Transport AS

E-post:

reinert@ovsthustransport.no

Telefon:

+47 917 28 008

Firmaet starta som enkeltmannsforetak hausten 1994.

Vart omgjort til AS hausten 2004.


Me er godkjent som opplæringsbedrift for lærlinger i yrkessjåførfaget og har pr i dag fleire ansatte med fagbrev.

For meir info ta kontakt med oss, evt sjå på heimeside til

www.opplaeringskontoret.no


Bilparken består av 9 tippbiler m/henger,  maskinhengere, hjullaster og container for langtidsleige.


Me tek på oss alle typer oppdrag innan asfalt og massetransport.


Ta gjerne kontakt om du ynskjer pris på transport eller vil inngå eit samarbeid, eller bruk kontaktinfo på neste side.


Tlf: 917 28 008.


E-post; reinert@ovsthustransport.noE-post: reinert@ovsthustransport.no

Telefon: +47 917 28 008